Vilkår for musikundervisning

Fast aftale

Undervisningsregler for aftale med ugentlige fast dag og tid.

  1. Tilmelding er bindende for den aftalte periode for både elev og lærer.
  2. Der undervises ikke på skolefridage.
  3. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes med en ny lektion.
  4. Det fulde honorar betales inden første lektion.


Ad Hoc-aftaler

Undervisningsregler ved ad hoc-aftaler.

  1. Næste lektion aftales fra gang til gang, hverken lærere eller elev er bundet af at indgå ny aftale om undervisning.
  2. Allerede aftalt lektion, som forsømmes/aflyses af eleven, betales der for, med mindre anden aftale er indgået.
  3. Der afregnes i forbindelse med hver enkelt lektion.