Ugentlige aftaler uden binding

400 kr. pr. lektion à 50 minutter, dvs. 1.600 kr. pr. måned (eller 200 kr. pr. lektion à 25 minutter, dvs. 800 kr. pr. måned)

Arbejdes der med en anden lektionslængde, beregnes prisen pr. lektion i forhold til ovenstående.

Betalingen fordeles over månederne august til juni, således at der betales et fast beløb i disse 11 måneder. Juli er betalings- og undervisningsfri. Den månedlige betaling beregnes som prisen for 4 lektioner, uanset hvor mange lektioner, der reelt falder i den pågældende måned.

Undervisningsregler for ugentlige aftaler, som ikke er bundet i et helt undervisningsår:

  1. Indmeldelse er bindende for 3 måneder, med mindre andet er aftalt.
  2. Der undervises efter den lokale ferieplan for folkeskolerne i den kommune, hvor undervisningen foregår. Der undervises altså ikke på skolefridage.
  3. Begynder en elev inde i en måned, kan første måneds betaling beregnes ud fra aktuelt antal mødegange i den pågældende måned.
  4. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes eller fratrækkes næste måneds honorar, dog højst 1.560 kr. pr. måned.
  5. Honoraret betales månedsvis forud, ved kontant betaling i månedens første lektion, ved anden betaling senest d. 5 i måneden. Ved for sen betaling/rykkerskrivelse kan beregnes et gebyr på 10 % af den udestående betaling.
  6. Udmeldelse eller nedsættelse af lektionslængde eller -antal må ske med en måneds varsel til den første i en måned. Udmeldelse til juni måned kan dog ikke finde sted.

 


<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-62578112-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>